Cubaso dla kogo i dlaczego?

Dla Firm które dopiero zaczynają swoją przygodę z rynkiem. Określimy kim jest Klient docelowy, jakie ma potrzeby, jakich korzyści oczekuje. Podpowiemy jak  tworzyć produkt/ usługę w ścisłym powiązaniu z cechami Klienta. Jak, pomimo ograniczonych środków,  budować kompetencje marketingowe organizacji i skutecznie konkurować na rynku.

Dla Firm, które już działają na rynku, ale do tej pory skupiały się na sprzedaży i rozwoju produktu bez pogłębionej wiedzy o Kliencie i jego potrzebach. Pomożemy przeformułować sposoby działania organizacji szczególnie w obszarach w których wiedza o Kliencie może pozytywnie wpływając na efektywność realizowanych działań marketingowych. Nawet te firmy, które nie posiadają działów marketingu zyskają kompetencje związane z Klientem na poziomie całej organizacji.

Dla dojrzałych Firm, które rozumieją, że tylko zaangażowanie Klienta w działania organizacji może zbudować trwałą przewagę konkurencyjną. Takim firmom ułatwimy aktywne włączenie Klienta w obszary działalności firmy związane z kształtowaniem produktu/oferty, obsługę oraz dwustronną komunikację z Klientem. Organizacja zyska nowe kompetencje związane z procesem współtworzenia, a tym samym trwałą, ciągle odnawianą przewagę na rynku.

Misja Cubaso

Misja Cubaso

Cubaso to nie narzędzie, to nie procedura. Cubaso to filozofia działania, oparta na współtworzeniu z Klientem, na aktywnym wykorzystaniu jego kreatywności, wiedzy, inteligencji oraz zaangażowania.

Czym jest Cubaso?

Koncepcja Cubaso to modelowanie kompetencji marketingowych organizacji w oparciu o zasoby pozyskiwane od Klienta.

W Cubaso rozumiemy „kompetencje marketingowe organizacji” jako powiązane z Klientem procedury działania. Natomiast zasoby Klienta to jego kreatywność, wiedza, doświadczenie, praca, opinie.

Cubaso modelując procedury działania organizacji wykorzystuje wymienione zasoby na dwóch poziomach. Poziom podstawowy polega na modelowaniu zasad działania organizacji na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy o Kliencie. Poziom zaawansowany wzbogaca opracowane procedury o element współtworzenia z klientem.

Modelowanie kompetencji marketingowych organizacji w ramach Cubaso polega na:

W wersji podstawowej na opracowaniu procesów marketingowych nastawionych na identyfikację oraz zaspokojenie potrzeb Klienta w kluczowych obszarach : kreowania oferty produktowej, obsługi klienta oraz komunikacji z rynkiem – zobacz produkt

W wersji zaawansowanej na uruchomieniu współtworzenia z Klientem w wypracowanych wcześniej procedurach – zobacz produkty

Cubaso - produkt podstawowy

Modelowanie kompetencji marketingowych

Zwiększenie efektywności organizacji dzięki pełnej afirmacji obecności Klienta w jej procedurach działania.

Cubaso - produkty zaawansowane

Współtworzenie i rozwijanie produktów

Większa sprawność działania procesu NPD, łatwiejsza akceptacja produktu/usługi przez Klienta, dużo większe szanse na sukces rynkowy.

Współtworzenie aktywnego procesu obsługi Klienta

Efektywna obsługa Klienta podążająca dynamicznie za jego zmieniającymi się potrzebami.

Współtworzenie efektywnej komunikacji z rynkiem

Pozyskanie oryginalnych pomysłów, autentyczna dwukierunkowa komunikacja, dostęp do potencjalnych ambasadorów marki, obniżenie kosztów działań promocyjnych.