Cubaso co? jak? i dlaczego?

Kilka słów o negocjowaniu.

Ktoś kiedyś powiedział, że są dwie pewne rzeczy, śmierć i podatki. To zapewne prawda, ale ja jeszcze dodam od siebie, że na szczęście prawie wszystko oprócz tych dwóch rzeczy można negocjować…

Mądrość tłumu

Kluczową wartością Crowdsourcingu przedstawianego w literaturze jako „mądrości tłumu” jest zbiorowa inteligencja. J. Surowiecki opisuje, że „we właściwych okolicznościach grupy są…

Pracujący Konsument

Konsumenci niebędący etatowymi pracownikami sami wypełniają funkcje i przyczyniają się do procesu tworzenia wartości, niekoniecznie oczekując za realizowane działania gratyfikacji finansowej…