Współtworzenie efektywnej komunikacji z rynkiem
Czyli Cubaso w Twojej firmie

Współtworzenie efektywnej komunikacji z rynkiem.

Zespół Cubaso sprawnie wprowadzi zewnętrznego, twórczego Klienta w proces tworzenia sprawnej dwukierunkowej komunikacji Twojej firmy z rynkiem.

Korzyści: pozyskanie oryginalnych pomysłów, autentyczna dwukierunkowa komunikacja, dostęp do potencjalnych ambasadorów marki, obniżenie kosztów działań promocyjnych.

W ramach tego produktu wykonujemy:

  • Audyt działań marketingowych realizowanych w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem obszarów promocji oraz komunikacji z rynkiem. W tym współtworzenie działań promocyjnych, interakcję w mediach społecznościowych oraz współtworzenie contentu tekstowego i graficznego.
  • Identyfikacja oraz wybór właściwych grup współtwórców z szerokiego spektrum istniejących jak i potencjalnych Klientów, trendseterów, specjalistów.
  • Opracowanie zasad motywacji współtwórców. Wykorzystujemy pełen wachlarz możliwości, motywatory wewnętrzne oraz zewnętrzne.
  • Przygotowujemy techniczną stronę współpracy, czyli zasady oraz sposoby angażowania Klientów do wyznaczanych działań. Proponujemy narzędzia i rozwiązania ułatwiające dwustronną komunikację, prezentacje oraz jednoczesną ocenę pomysłów.
  • Nadzorujemy wdrożenie zmodyfikowanego procesu komunikacyjnego.
  • Dokonujemy pomiaru wyników.  Wskazujemy działanie korygujące.