Modelowanie kompetencji marketingowych
Produkt podstawowy – etap poprzedzający współtworzenie z Klientem

Modelowanie kompetencji marketingowych Twojej firmy.

Zespół Cubaso sprawnie zweryfikuje oraz wymodeluje kompetencje marketingowe  Twojej firmy.  Kluczowe procedury zostaną poprawione tak, aby koncentrowały się na potrzebach rynku.

Korzyści: zwiększenie efektywności organizacji dzięki pełnej afirmacji obecności Klienta w jej procedurach działania.

W ramach tego produktu wykonujemy:

Etap audytu:

 • Audyt kluczowych procedur realizowanych w organizacji, oraz gromadzonej przez organizację wiedzy pod kątem ich zgodności z aksjomatem „decydującej roli Klienta”.
 • Audyt poprawności oraz aktualności identyfikacji Klienta firmy.
 • Weryfikację  zaspokajanych przez firmę potrzeb, dostarczanych korzyści.

Etap modelowania:

 • Wybieramy procedurę wymagającą głębszego powiązania z rynkiem. Opracowujemy propozycję zmian.
 • Po uzyskaniu akceptacji organizacji przygotowujemy praktyczną, procesową stronę modelowania.
 • Przeprowadzamy powiązane z nową procedurą szkolenie personelu.
 • Nadzorujemy wdrożenie zmodyfikowanej procedury.
 • Dokonujemy pomiaru wyników.  Wskazujemy ewentualne działanie korygujące.

Co zyska Twoja firma?

 • Jako ekspert rynkowy, Twoja firma zawsze będzie o krok przed konkurencją.
 • Twoi pracownicy będą efektywnie pracować w środowisku ściśle dostosowanym do potrzeb Klienta.
 • Uodpornisz też firmę na skutki związane z utratą pracowników, bo to firma, nie pracownicy będzie posiadała najważniejsze kompetencje rynkowe.