Współtworzenie aktywnego procesu obsługi klienta.
czyli Cubaso w Twojej firmie

Współtworzenie aktywnego procesu obsługi klienta.

Zespół Cubaso sprawnie włączy Klienta, dynamicznie angażując go jako współtwórcę oraz recenzenta do procesu obsługi Klienta w Twojej firmie.

Korzyści: Efektywna obsługa Klienta podążająca dynamicznie za jego zmieniającymi się potrzebami.

W ramach tego produktu wykonujemy:

  • Audyt procesu obsługi klienta z uwzględnieniem podziału na etapy: przedsprzedażowy, sprzedażowy i posprzedażowy. Określenie działań w poszczególnych etapach, które można modyfikować wraz z Klientem, w tym: sposoby komunikacji, wybór kanałów komunikacji, rodzaj pożądanego doradztwa, sposoby budowania lojalności, gromadzenie opinii.
  • Identyfikację oraz wybór właściwych grup Klientów – współtwórców. Głownie będą to istniejący oraz potencjalni klienci.
  • Opracowanie zasad motywacji współtwórców. Wykorzystujemy pełen wachlarz możliwości, motywatory wewnętrzne oraz zewnętrzne.
  • Przygotowanie technicznej strony współpracy. Opracowujemy zasady oraz sposoby angażowania Klientów do wyznaczanych działań.
  • Nadzorujemy wdrożenie zmodyfikowanego procesu obsługi Klienta.
  • Wykonujemy pomiar wyników i określamy działanie korygujące.