Współtworzenie i rozwijanie produktów
Czyli Cubaso w Twojej firmie

Tworzenie i rozwijanie produktów.

Zespół Cubaso sprawnie wprowadzi zewnętrznego, twórczego oraz zmotywowanego Klienta w proces NPD (New Product Development) Twojej firmy.

Korzyści: większa sprawność działania procesu NPD, łatwiejsza akceptacja produktu/usługi przez Klienta, dużo większe szanse na sukces rynkowy.

W ramach tego produktu wykonujemy:

  • Audyt procesu NPD w celu wyznaczania istotnych z punktu widzenia działalności firmy obszarów współtworzenia z Klientem. Wskazujemy gdzie i jak konkretna firma może z kreatywnym Klientem generować pomysły, tworzyć prototypy, testować i urynkawiać produkt gotowy.
  • Identyfikujemy oraz wybieramy optymalne do współtworzenia grupy Klientów. Dobieramy je tak, aby jak najlepiej pasowały do typu zadania. Mogą to być lead userzy, obecni użytkownicy, potencjalni użytkownicy. Identyfikujemy też miejsca ich „występowania” oraz opracowujemy sposób zaproszenia do współpracy.
  • Opracowujemy zasady motywacji współtwórców. Wykorzystujemy pełen wachlarz możliwości, motywatory wewnętrzne oraz zewnętrzne.
  • Przygotowujemy techniczną stronę współpracy, czyli praktyczne zasady oraz sposoby współtworzenia z Klientami. Wskazujemy jakie można wykorzystać platformy, podstrony lub laboratoria.
  • Nadzorujemy wdrożenie zmodyfikowanego procesu NPD
  • Dokonujemy pomiaru wyników.  Wskazujemy działanie korygujące.